Du kan vække dit barns nysgerrighed ved at lægge kreative materialer på bordet uden at italesætte det.
Kreative invitationer fungerer ligesom open ended legetøj: Der er ikke nogen færdigdefineret måde at løse invitationen på. Derfor kan barnet eksperimentere frit ud fra dets nysgerrighed.

Sådan gør du

  1. Vælg materiale, der passer til dit barns håndværksmæssige kompetencer. Det kan være maling, modellervoks, tape, saks, papir, snor osv. Vi foreslår, at du laver et simpelt set-up til det mindre barn (med to ting) og flere forskellige ting til det mellemstore eller store barn.
  2. Placer materialerne på et bord, hvor barnet kan arbejde. Læg en dug på bordet forinden, hvis der fx. er maling.
  3. Vent på at barnet opdager invitationen og går igang. Lad barnet starte selv og gå senere hen til barnet, og spørg ind til hvad det laver.

Variationer

Inddrag andre materialer, end de sædvanlige. Fx. en plastikskål fra køkkenet kan bruges sammen med farveblyanter og papir på mange forskellige måder: Det er op til barnet, om det vil tegne omridset af skålet, tegne en tegning af skålen, tegne med den farveblyant, der har samme farve som skålen, eller krølle papiret, så dens form minder om skålen.

Læring

Barnet udvikler sin evne til at eksperimentere og tænke kreativt, når det udfordres til at lave noget med de materialer, som lægger på bordet. Den voksen, der laver invitationen, kan derfor være med til at bestemme om, materialerne skal være kendte for barnet eller alternative, der vil kræve mere nytænkning fra barnets side.

Barnets nysgerrighed vækkes gennem invitationen: Det gør, at barnet kan lære meget af det, som det arbejder med, fordi det er motiveret.