Performernes efterfølgere

Jeg har taget en leg, som jeg kender fra skole-regi og kastet den ind i kunst-maskinen. Jeg har afprøvet den med børn og voksne, så nu er jeg klar til at dele den med jer.

Kunst-maskinen har spyttet en performance ud. Kort fortalt er en performance et kunstværk, hvor værket består af betydningsskabende handlinger skabt af kunstneren og (ofte) deltagere. Kunsten er her noget, vi GØR med vores kroppe, og når vi er færdige, er der ikke noget produkt, men en oplevelse.

Gennem performance kan børnene leve sig ind i den verden, som performancen skaber i miniformat. Det aktiverer børnenes fantasi og evne til at lege med. Gennem barndommen har børn leget mange fantasilege, som ”Far, mor og børn” men jo ældre de bliver, jo mindre leger de. Derfor er performance en metode til at bringe legen tilbage, og fordi det er en performance, ”tillader” de større børn og unge sig at lege med.

Sådan gør I

  1. Opdel jer i to lige store grupper.
  2. Gruppe 2 går udenfor rummet, mens gruppe 1 bliver i rummet. Gruppe 1 skal i fællesskab finde frem til, hvordan de vil opføre sig i rummet. Det kan være, at de vil bevæge sig på en særlig måde, sige noget bestemt eller ikke sige noget, sige lyde, gruppere sig, lege osv. Det vigtigste er, at de bliver enige om en fælles handling, som alle gør.  En fra gruppen kan demonstrere handlingen for resten af gruppen, så de er enige om, hvordan handlingen er.
  3. Gruppe 2 kommer ind og skal nu undersøge, hvordan de skal opføre sig i rummet ved at kigge på gruppe 1. Øvelsen bliver ved, indtil alle børn gør det samme.
  4. Spørg ind til oplevelsen hos begge grupper. Hvordan var det at finde på handling? Hvordan var det at komme ind? Hvordan var det at kopiere de andres handling? Kender vi handlingen fra vores hverdag?

Variationer

Oplevelsen kan styrkes, hvis I ændrer rummets karakter ift. hvordan det plejer at se ud. Det kan være at rydde rummet for møbler, lave labyrinter, lægge stof på gulvet m.m. På den måde signalerer I, at her sker noget helt andet end der plejer. Her udover kan det give et ekstra indtryk på de børn, der kommer ind. Fx. et sanseindtryk med stof på gulvet eller skabe nysgerrighed, når børnene opdager labyrinten.

Hvis I laver øvelsen i en skoleklasse, kan klassen lave et særligt rum sammen og invitere de andre klaser på besøg og opdagelse.

Læring

Øvelsen stiller børn i forskellige situationer, hvor de kan afprøve forskellige roller. Herved kan de udforske og udvikle deres identitet. Børnene skal bruge deres krop, sanser og tilstedeværelse til at skabe sammen. Performance kan derfor bruges til at skabe en varieret og fysisk aktiv skoledag og også til at udvikle børns opmærksomhed på deres sansninger. Øvelsen viser børn, at deres handlinger har betydning. Den giver mulighed for at undersøge kulturelle normer og reflektere over, hvordan handlinger også kunne være. Den lærer dem om kunst, men i endnu højere grad lærer børn af performancekunst.