#LikeAGirl

Kunstneriske processer kan bruges som en metode til at undersøge verden, men de kan også bruges til at barnet viser sin oplevelse af den verden. Processerne har dermed to sider:

  1. At barnet undersøger og reflekterer over, hvordan oplever jeg egentlig verden? Det er typisk en lille del af verden, man undersøger (som fx køn, alder, venskab)
  2. At barnet skaber et udtryk, der viser andre, hvordan det oplever verden.

Begge sider er i mine øjne rigtig spændende, fordi barnet både udvikler sin egen forståelse og mening om et aspekt i verden, men samtidig viser os andre, hvad der foregår på barnets inderside, som det ikke nødvendigvis ville kunne fortælle os med ord.

I september afholdte jeg en workshop hos Lystrup Svømning, hvor deltagerne (piger mellem 10-14 år) undersøgte hvad det betyder at være en pige? 

Temaet kom fra Danmarks Idrætsforening og Always, der sammen har lavet en kampagnen, LikeAGirl, med formålet at give teenagepiger mere selvtillid. Der følger en meget amerikansk video med, som du kan se ved at klikke her: Always #LikeAGirl. 

#LikeAGirl-kampagnen gik ud på at redefinere: hvad betyder det at kaste/løbe m.m. som en pige? Deres pointe er, at det hele handler om, hvordan vi opfatter dét, at gøre noget som en pige. Det at kaste som en pige kan fortolkes på mange andre måder, end at kaste med en svag arm. Det kan også betyde at se fokuseret ud og virkelig spænde op i de rigtige muskler.

Min workshop skulle spille op ad #LikeAGirl-kampagnen, men ikke kun have fokus på sportslige situationer, men på hvad det betyder generelt at være en pige. Det er et aktuelt emne for pre-teenage og -teenage-piger, der bruger meget energi på at finde ud af, hvem de er.

Ved den formulering er tolkningen åben: Betyder det at være en pige at have et biologisk kvinde-køn? En særlig måde at opføre sig på, specielle egenskaber, eller er det egentlig det samme som at være dreng?

Del 1
Pigernes undersøgelse af begrebet pige var første del i opgaven. De snakkede om det i grupper af 3-4, og kom frem til nogle forskellige bud på hvad og hvordan de mener en pige kan være.

I den første del af workshoppen undersøgte pigerne deres egen mening og forestilling om at være pige i grupper af 3-4. De fik tid til at tænke over de forestillinger, som de ofte har uden at stille spørgsmålstegn ved det. Nu var der en anledning til at stoppe op og tænke: Hvordan oplever jeg egentlig det at være pige? Det er i øvrigt derfor at nogle forskere mener, at kunst er en måde at researche ting på. Det giver anledning til at stille undrende spørgsmål ved de antagelser, som vi går og har og revurderer dem.

Del 2
Anden del af opgaven var at skabe kunstneriske udtryk. Udtryk af pigernes oplevelse af at være pige. Jeg valgte, at de skulle gøre det ved at iscenesætte sig selv på fotografi, fordi det er en hurtig måde at dokumentere pigernes fortolkninger på, og tiden var begrænset. De kunne også have skabt billeder, formet, lavet video osv. om det at være pige, hvis der havde været mere tid.

For at give pigerne materiale at arbejde med havde jeg alverdens udklædningstøj med, ting fra hverdagslivet som børster, tasker, symbolske ting (som æbler og dødningehoved), m.m. og en masse karton, som de kunne bruge til selv at skabe de rekvisitter, som de fik brug for. Mit valg af tøj og rekvisitter var afgørende for pigernes iscenesættelse. Hvis jeg kun havde prinsesse-kjolerne med, ville det lede dem i en retning. Derfor havde jeg så mange forskellige rekvisitter med som muligt.

Jeg fotograferede pigerne på skift og spurgte ind til, hvad de gerne ville vise med billedet. Vi snakkede om hvilket ansigtsudtryk og kropsholdning, der passede til deres fortolkning. Det var en måde for mig at skabe ekstra refleksion hos dem over, hvilken slags pige de gerne ville vise og hjælpe dem med at udtrykke det endnu mere.

Billederne der blev taget af de 40 piger var meget forskellige:

Der var både fotos af den klassiske pige med prinsessekjole, pige der gjorde rent, pige der sad stille og lavede lektier, pige med gravid mave, men der var også billeder, der bevist var lavet for at vise, hvordan piger også kan være: pige der løfter tunge vægte, pige der spiller fodbold og bliver beskidt i hovedet, en goth-agtig pige med dødningehoved m.m.

Billederne skabte refleksion hos endnu flere piger
Billederne blev hængt op og viste nu en diversitet af det at være pige. De havde sammen skabt billeder, der viste andre hvor forskellige piger kan være. Det kan andre børn, der ser billederne, spejle sig i, og samtidig reflektere over hvilken opfattelse de har af at være pige. På den måde giver de 40 fotos anledning til refleksion hos mere end de piger, der lavede dem, nemlig også de piger, der kommer forbi og som selv begynder at reflektere over hvad de forstår ved at være pige.