Kunst som en undersøgelse af verden

Kunst er en metode til at undersøge verden (Graeme Sullivan, underviser, Ph.D. og kunstner) 

Gennem kunstneriske processer kan barnet undersøge temaer, som venskab. Det kræver, at barnet tænker over: Hvad forstår jeg ved et venskab? Når barnet er kommet frem til en forestilling om, hvad et venskab er for barnet, kan barnet udtrykke det ved at lave et billede, forme, lave en video o. lign. der handler om venskab set fra barnets øjne.

Kunst kan ofte sige de ting, der er svære at sætte ord på, og herudover er der også en stor mængde leg i kunsten, der gør, at alvorlige emner ikke bliver en stopklods, men noget man kan undersøge på en fri og eksperimenterende måde. Derfor er det en spændende metode at undersøge temaer med sammen med børn og unge.

Sådan gør I 

  1. Vælg et emne, som I synes er relevant at arbejde med for barnet eller børnegruppen.
    Hvis du arbejder som pædagog eller lærer, kan du vælge en tema som din børnegruppe er interesserede i eller som børnegruppen har et behov for at arbejde med. Det kan være temaer som venskab, familie, køn eller religion.
  2. Find udklædningstøj, ansigtsmaling, karton i forskellige farver, genstande som kopper, bolde, hårbørste m.m. fra hverdagen.
  3. Barnet skal nu i fællesskab med sine forældre (hvis det er hjemme) eller i grupper på 2-4 børn klæde sig ud ift. temaet. Hvis temaet er venskab, skal barnet eller gruppen vise, hvad de forstår ved begrebet “venskab”: Hvordan kan et venskab være?
  4. Når barnet er klar med sin fortolkning af temaet, skal den voksne fotografere barnet/børnene. Inden fotograferingen kan den voksne spørge åbent ind til udklædningen:
    Hvad er du klædt ud som? Hvordan har din person det? Hvordan kan du vise det med ansigtet og kroppen? 
  5. Print billederne ud og snak om de forskellige bud på temaet for at skabe endnu mere refleksionen.

Variationer

For inspiration kan I læse om en workshop, som jeg holdt om at være en pige for piger mellem 10-14 år. Læs her hvordan jeg gjorde.

Læring

Barnet udvikler sin forståelse af verden gennem refleksioner over det valgte emne. Her udover udvikler barnet sin evne til at skabe det kreative udtryk, som matcher til barnets forståelse af emnet.