Opfind det nye Ludo

Spil er bygget op omkring et sæt faste regler.

Lad os se på det klassiske spil Ludo som eksempel:

Hver spiller kæmper om at få sine fire brikker i mål som den første. Måden man gør det på, er at slå med terning. Slår spilleren en sekser, rykker man en brik ud fra sit eget felt og begynder på at tage en tur rundt på pladen, inden man rykker ind i sit målfelt. Spillet handler i stor grad om tilfældigheder – hvad slår man med terningen? 

Der er ikke behov for, at spillerne tænker kreativt undervejs, fordi spillets regler er helt klare. Rammesætningen for spillet er med andre ord meget stram.

Hvad nu hvis vi åbner op for at kreativiteten kan komme i spil, når I spiller Ludo? 

Barnet (og de voksne) kan stimulere deres kreative muskel ved at nytænke regler i Ludo, inden I starter på spillet:

– Det kan være, at en brik omdøbes til at at blive en hest ved, at I sætter et elastik rundt om brikken. Hesten kan bevæge sig dobbelt så hurtigt, som de andre brikker.

– Det kan være, at I finder ekstra brikker fra andre spil og spiller med, at hver spiller skal have 8 brikker i mål for at vinde.

– Det kan være, at femmeren på terningen betyder, at man skal rykke baglæns i stedet for fremad.

– Det kan være, at spilleren til venstre for dig, får en brik slået hjem, hver gang du slår en sekser.

– Det kan være, at I designer en helt ny spilleplade til spillet.

Der er mange muligheder for at nytænke Ludo-spillet og give kreativiteten frit løb.

Sådan gør I 

 1. Vælg et spil, som I vil nytænke. Det kan være Ludo eller andre spil.
 2. Snak om hvilke ideer I har og skriv alle ideer ned. I skal ikke vælge ideer ud endnu, men bare skrive alle ideer ned.
 3. Når I har fået mange ideer (mindst 10 forskellige – gerne flere) kan I kigge på ideerne og vælge den eller dem ud, som I vil starte med at afprøve.
 4. Spil spillet ud fra jeres nye ideer og regler.
 5. Når spillet er færdigt, kan I snakke om spillet, som I har skabt:
  Hvordan var det at spille med de ændringer, som I havde lavet?
  Hvordan var det anderledes, end når I spiller spillet normalt?
  Gav det anledning til at lave flere ændringer?
  Var der noget i jeres nye spil, der ikke fungerede i praksis?
  Hvordan kan I ændre det, så det kommer til at fungere? 

Variationer

I kan også skabe et nyt spil fra bunden i stedet for at tage udgangspunkt i et eksisterende spil. For at gøre det lettere at komme igang med at designe spillet, kan I gøre ligesom professionelle spil-skabere og vælge et tema, som spillet skal tage udgangspunkt i – fx. fisk, skov, fabrik osv.

Læring

Barnet udvikler sin evne til at få nye ideer med inspiration fra det eksisterende spil.

Hvis barnet synes, det er svært at tænke udover spillets normale regler, kan I bruge stimuli-kort eller -ord som inspiration. Dvs. prøv at nytænke reglerne i Ludo ved at inddrage begrebet “fisk”: En idé kunne være at tegne en lille fisk på et stykke karton og bruge det som en ny brik med anderledes regler end de fire normale brikker.