Jeg har interviewet Jesper Munksgaard, lektor på pædagoguddannelsen i Aalborg. Han har siden 2007 udviklet undervisningsværktøjer og undervist pædagogstuderende i at skabe en innovativ og kreativ pædagogisk praksis. Han er en af de, der har inspireret mig til at arbejde med kreativitet og innovation, og derfor er jeg særligt glad for, at han vil dele sin viden her på bloggen. 

 

Hvordan vil du definere innovation

Godt spørgsmål, det er jo virkelig blevet et bussword. Den korte version er, at det er at skabe noget nyt, der har værdi for andre. Men hvornår er noget så nyt, og hvornår har det værdi? I mine øjne handler det nok mere om ”at være innovativ” – at være i et miljø, der er undersøgende og udfordrende, og i pædagogiske og didaktiske sammenhænge at fremme den enkeltes evne til at undersøge verden og afprøve nye ideer, at være innovativ er nemlig ikke bare at få nye, anderledes, ideer, det handler også om at turde sætte dem i værk.

Hvad betyder det at være innovativ med børn

Det betyder at sætte nogle rammer op for børnene, hvor de får lov til at prøve deres ideer af, hvor de får modet til at prøve, og metoderne til at lære af de eksperimenter, de foretager sig. Det er jo vigtigt at huske, at for børn er rigtig meget et eksperiment, de har ikke erfaringer med alting, som har lagret sig som vaner. De undersøger verden, prøver at forstå den, forsøger sig frem, og lærer af det der sker. Hvis vi skal hjælpe dem med at fastholde dette, skal vi være sammen med dem om at udforske verden og prøve den af, i stedet for at fortælle dem, hvordan den hænger sammen. Jeg plejer at sige, at du jo ikke kan lære at køre på cykel ved at andre kører en tur for dig. Du skal prøve selv.

Hvorfor er det vigtigt at udvikle børns innovative kompetencer

Det er det bestemt ikke – Men det er vigtigt ikke at afvikle dem. Som jeg sagde før er den innovative tilgang helt naturlig for børn, indtil nogle institutions-systemer lærer dem noget andet. Jeg har set, og ser stadig mange eksempler på, at børn sidder og venter på at få at vide, hvad de skal gøre, hvad der er det rigtige, frem for at blive tilskyndet til at forsøge sig frem. – og selvfølgelig hjulpet til at lære af det de gør.

Det er vigtigt at fastholde disse kompetencer fordi ” Vi i vesten har brug for at være innovative i det globale konkurrencesamfund” – Sådan hører man det ofte forklaret, og det er da nok rigtigt, det ved jeg ikke, jeg er ikke økonom. Men jeg ved, det giver et rigere liv, en masse sjov, en masse engagement, og en masse nye måder at forstå sine egne evner og ressourcer på, når man får lov til at prøve dem af og bliver bekræftet i at de har værdi. Hvis man oplever, at man har indflydelse på det man laver – eller leger, engagerer man sig mere, lærer mere, og oplever sig selv som en del af et betydningsfuldt fællesskab. Det tror jeg skaber bedre mennesker, der har det sjovere. Og det er vel også en slags mål.

Hvad er det mest inspirerende eksempel på en innovativ proces med børn, du har set

Uh – der har været mange. Du får to. Den ene var du selv med til. Det var da I lavede 200 kilo trylledej på gulvet i et klasselokale på pædagoguddannelsen. Børnene var vildt optagede af at lege og forme og undersøge, – og I gad godt at bruge 3 timer på at gøre rent bagefter, fordi I ikke lige havde tænkt på at lægge plastik på gulvet først. Og jeg fik skæld ud af pedellerne fordi der var mel i hele huset. – Men ikke rigtig skæld ud, for alle synes jo, at det var en vild sjov og god ide, og alle så, at I godt ville tage slæbet med at rydde op. Det var inspirerende for mig, fordi det viste mig, at vi godt gider knokle, når vi selv har indflydelse. Og at vores fejl godt kan tolereres i fællesskabet, hvis vi kommer med en positiv og hjælpsom tilgang.

Det andet eksempel er fra mit privatliv. Jeg så for et stykke tid siden mit barnebarn på knap 2 år putte sin fars telefon i dukkevognen, mens hun snakkede i den med faster Signe på Facetime. Det var efter min mening et fantastisk eksempel på, hvordan børn kan udvikle nye samværsformer, udvikle teknologien til lige det, de har brug for med den. Men også et eksempel på, hvad der kan ske når far og Faster Signe spiller med, og går på opdagelse i mulighederne på barnets præmisser.

Hvordan udvikler jeg som forældre/pædagog/lærer barnets innovative kompetencer

Som sagt er det først vigtigt ikke at afvikle dem. Men du gør det også ved at give dem værdi. Ved at opstille rammer for barnets eksperimenter der giver det succes, og passende udfordringer. Så det er sjovt at prøve noget af, og så barnet oplever at det er værdisat af de voksne at prøve ting på nye måder. Og så selvfølgelig ved at støtte barnet i at tænke over, hvad der sker, så det lærer noget både af succeserne og fejlene. Og selvfølgelig ved at være rollemodel, og selv at turde prøve noget af sammen med barnet. Ved at forlade det sikre. Jeg har et begreb, jeg kalder ”at være tryg i det utrygge”. Det handler om at turde være der, hvor du ikke helt har overblik, men godt ved at du nok skal komme ud på den anden side. Og der er måske nok mange ting der er farlige, men det er altså de færreste, der er livsfarlige. Så tror jeg også, det handler om at ”gå lige bag barnet”. Det betyder, at du ikke skaber vejen for det, men hele tiden tager bestik af hvad barnet foretager sig, prøver at forstå dets intentioner og logik, og hjælper det derfra. Det er der sådan set ikke så meget nyt i. Det svære er at turde det, fordi vi som forældre er bange for at vores børn lider nederlag, i stedet for at lære dem at lære af deres nederlag. Og fordi vi som pædagoger eller lærere er bange for ikke at nå målet på den normerede tid. Så falder vi tilbage til kendte rutiner i stedet for at se hvordan børnene lærer. – Vi cykler en tur for dem, når de skal lære at cykle.