Jeg har interviewet Jesper Munksgaard, lektor på pædagoguddannelsen i Aalborg. Han har siden 2007 udviklet undervisningsværktøjer og undervist pædagogstuderende i at skabe en innovativ og kreativ pædagogisk praksis. Han er en af de, der har inspireret mig til at arbejde med…