Kunstdialog for begyndere

Børn har den bedste fantasi og de deler gavmildt ud af den. Kunstværker er en god katalysator til at give fantasien frit løb. I indlægget her vil jeg dele nogle af mine teknikker til at snakke med børn om kunst, som jeg bl.a. har videreudviklet, da jeg var kunstformidler for børn på ARoS.

 

Paradigmeskifte indenfor kunstformidling

I tråd med udviklingen indenfor den generelle pædagogik er der også sket et paradigmeskifte indenfor kunstformidlingen: Man er gået fra at “fylde fakta” om kunstværkerne på barnet (i monolog) til at indgå i en dialog med barnet om kunsten, der tager udgangspunkt i barnets interessefelt og nærmeste udviklingszone. Det giver plads til, at barnet kan udtrykke, hvad det tænker, føler, bliver mindet om eller oplever, når det ser et kunstværk. På den måde kommer kunstformidlingen til at handle om, hvad der sker i barnet, når det oplever værket – værket bliver aktuelt og vedkommende for barnet. Modsat tidligere hvor der har stået flokke af børn, der har haft svært ved at koncentrere sig om at lytte til 1 times enetale foran et værk.

 

Tips til dialog om kunstværk

  • Stil autentiske spørgsmål, som du ikke allerede kender svaret på, som “Hvad tænker du om…?”, “Hvad tror I der sker, hvis…?”
  • Brug det som et barn siger til at komme videre i formidlingen, fordi det viser, at du giver barnets bidrag værdi
  • Spørg uddybende
  • Vær villig til at droppe dine egne tolkninger af et kunstværk og vær nysgerrig på, hvad barnet får ud af det

 

Eksempel: Joseph Beuys “Fat Chair”(1964)

Billedet øverst i indlægget er “Fat Chair” lavet af den tyske skulptør og performance-kunstner Joseph Beuys. Den vil jeg bruge som eksempel på, hvordan du kan indlede en dialog med dit barn om kunstværker.

Jeg har gode erfaringer med at spørge om, der er en, der vil fortælle, hvad de ser. Barnets beskrivelse viser mig, hvilke ting i værket, som barnet synes er vigtige. De ting bruger jeg som byggeklodser til at komme videre i dialogen. For kun at stille autentiske spørgsmål vil jeg selv fortælle, at der er fedt på stolen.

Spørgsmål til at sætte gang i fantasien og fortællinger:

Hvis stol er det?

Kan man sidde på den og hvordan? Hvordan tror I, det føles at sidde på den?

Hvorfor tror I nogen har lavet stolen?

Hvad ville der ske, hvis alle jeres stole hjemme var sådan?

Hvordan tror I den er at røre ved og lugte til?

Har stolen en familie, og hvordan tror I den ser ud?

 

Litteraturhenvisning

Hvis du har lyst til at læse mere kan jeg anbefale “Børnenes Kunstbog” fra Aschehoug (2006), hvor der er billeder og forslag til spørgsmål, som er formuleret til børn. Jeg har selv brugt den i både børnehave og SFO med stor succes.