Legen er en god motor i kreative processer. Når barnet leger, er alle muligheder åbne, for ”det er bare noget, vi leger”. Leg åbner op for en eksperimenterende og kreativ praksis, hvor barnet tør prøve forskellige ting af, uden at det kender udfaldet på forhånd. Derfor er jeg nysgerrig på at lære mere om, hvordan vi kan forstå legen, og hvordan vi kan skabe de bedste rammer for legen – der både er væsentlig i sig selv, men også en essentielt del i kreative processer.

For at blive klogere har jeg interviewet Helle Marie Skovbjerg, der er Danmarks første professor i leg og ansat ved Designskolen i Kolding.

 

Hvordan kan vi forstå begrebet ”leg”?
”I mit perspektiv er legen en almenmenneskelig aktivitet, dvs. at leg ikke alene er knyttet til barndommen, men siger noget væsentligt om, hvem vi er som mennesker. Når vi skal forstå legen, må vi forstå den i det lys, som en måde at være menneske på.
Når leg er så vanskeligt at definere er det formodenligt også derfor – fordi spørgsmålet: ”hvad er leg?” er lige så kompliceret som ”hvad er et menneske?”.
For mig at se, er leg en grundlæggende måde at være til på, som handler om at undersøge, udforske og eksperimentere med, hvad det vil sige at være til, hvad det vil sige at være sammen med andre, og hvad verden grundlæggende er for en.”

Hvorfor er det vigtigt for barnet at lege?
”Det er ikke kun vigtigt for barnet at lege, men for mennesket. Og lige vigtigt både for børn og voksne. Når meget forskning peger på, at det er vigtigt for barnet, handler det i høj grad om, at det er gennem legen, at børnene får de erfaringer, som de endnu ikke har, eftersom de ikke har levet så længe. Legen er en god måde at øve sig – præcis i at være til, i at forstå andre, i at bruge ting og sager, i at finde ud af, hvem man selv er. Det er altså en værensform, der giver dem gode livserfaringer.”

Hvilken rolle spiller kreativitet i leg?
”Jeg bruger ikke begrebet om kreativitet – af mange grunde, jeg arbejder med at legen er grundlæggende knyttet til at skabe mening. Men jeg går med på dit kreativitetsperspektiv i svarene på dette spørgsmål.
Kreativitet er grundlæggende i al leg, men forskellige lege er kreative på forskellige måder og i forskellige grader.
Når kreativitet er grundlæggende i min forståelse, handler det om, at jeg knytter skabelse til skabelse af mening. Det kan variere alt efter hvilken leg, der er tale om.  I hengiven stemning/glid praksis er kreativitet ikke dominerende. Derimod handler det om at gentage det forgangne så nøjagtigt som muligt.”
(Hengiven stemning/glip praksis er en måde at lege på, hvor kroppen er i ro, og der er flow. F.eks. ved leg med LEGO på gulvet. Forklaring indsat af Kirsten)

Hvilken form for kreativitet bliver udviklet hos barnet gennem leg?
”Det kommer an på, hvilken legestemninger, at vi taler om. I den hengivende stemning, handler det om at få viden om, hvordan der udøves, at øve sig i at udføre, at kende tricks, udtryksformer og regler. Her er skabelsesdelen mindre dominerende. I de andre typer af stemninger kan skabelsen komme til udtryk på andre måder. Særligt i den euforiske stemning er skabelsen af mermening på kogepunktet. Her handler det konstant om at udvide forståelser af, hvad der er meningsfuldt i den pågældende.”
(Euforisk stemning er en måde at lege på, hvor der er konstante brud, drillerier og gakkede idéer. Forklaring indsat af Kirsten)

Hvordan skaber vi de bedste fysiske rammer for en leg?
”De fysiske rammer skal passe til alle fire legestemninger – og det vil sige, fysiske rammer, der støtter op om alle fire – det er de bedste rammer. Små rum, uden mulighed for vildskab, kan vi ikke nøjes med, ligesom vi ikke må undervurdere betydningen af et hulerum, hvor man kan gemme sig og være få eller helt alene. Fornemmelsen for mange forskellige legemuligheder i rumme er vigtige.”

Hvad kan vi voksne gøre for at stimulere barnet til at lege?
”Det vigtigste, at de voksne kan gøre, er at blive legende selv – både med og uden børn. Dyrkes det legende hos de voksne selv, er der langt bedre chancer for, at de forstår den leg, som de møder hos børnene, og de desuden selv kan sætte leg i gang.
Forståelsen for legen og erfaringen med legen vil samtidig medføre, at de voksne bliver styrket i at bedømme, hvornår de skal gå med børnene, hvornår de skal gå forrest med gode ideer, og hvornår de skal blande sig uden om.
Derudover må vi insistere på, at de voksne sikrer alle børn adgang til et bredt spektra af lege – hverken en entydig fokus på naturen som legested, kun digitale medier eller kun de fysiske lege, med meget bevægelse er det gode valg. I stedet skal børnene smage på MANGE slags lege, og det er en pædagogisk opgave at sikre, at alle børn får mulighed for det.”