Sådan lød problemformuleringen.

For nogle måneder siden fik jeg ideen til at lave et innovations-projekt i Fritidsklubben 8520 i Lystrup. Jeg ville gerne vise de unge klubmedlemmer, at deres ideer rent faktisk kan bruges til noget – Det er ikke bare noget, vi leger, men vores løsninger kan bruges i den virkelige verden. Derfor kontaktede jeg den lokale Super Brugsen, der gerne ville samarbejde og finde en problemstilling til os.

Gennem mit studie som innovations-pædagog er jeg blevet indoktrineret med metoder til at skabe innovation. Særligt fra Den Kreative Platform, der er udviklet af forskere på Aalborg Universitet. Jeg har god erfaring med at bruge mange af deres øvelser, fordi øvelserne træner hjernen til at give mere slip og lade ideerne flyde, uden at overveje, hvad de andre tænker om de ideer, der kommer.

Hver gang vi mødtes, varmede vi op med øvelser, der hjalp de unge med at give slip. Derefter generede vi ideer ud fra problemstillingen.

Efter at have skrevet alle ideer ned uden at dømme ideerne var det tid til at skifte hat (i Edward de Bonos hatteteori). Nu skulle ideerne bedømmes efter, hvilke vi ville arbejde videre med.

På skift blev de udvalgte ideer fremlagt, og de andre unge og jeg spurgte ind til ideerne og kom med forslag til, hvordan ideerne kunne blive endnu bedre. Ideerne fik et boost ved gennemgang, og det viste igen, at diversitet blandt deltagerne virkelig er en styrke indenfor innovation.

Sidste undervisnings-gang tog vi sammen ned i Super Brugsen og fremlagde flere ideer for Rasmus, en af cheferne. Jeg ønskede ikke, at succesraten på projektet skulle være at vinde 1. præmien for bedste idé. Derfor kårede Rasmus ikke en vinder-idé, men han fik lov at beholde alle ideerne og føre de ideer ud i livet, der passer ind i Brugsens strategi.

Blandt ideerne var

  • en ældre- og handicap-service, hvor de der har behov for hjælp til at købe ind i Brugsen kan booke en tid online, og så møde en hjælper, når de kommer ind i butikken.
  • Oplysende skilte med lokalhistorie rundt i byen samt billeder op af Brugsens medarbejdere for at skabe relationer mellem personale og kunder.

Det gav en stor værdi for deltagerne at vide, at deres ideer skulle afleveres i Brugsen og de strålede, mens de præsenterede ideerne.

“Jeg er blevet bedre til at få ideer. Det lærer man ikke andre steder.”

Sådan lød tilbagemeldingen fra en af de unge, da jeg evaluerede projektet. Det satte et godt punktum.

Tak til Super Brugsen Lystrup for samarbejdet.

 

 

 

 

Tags: