…der udvikler barnets evne til at få ideer og udtrykke sig.

 

  • Alternative materialer

Har I meget melon, flamingo, bobleplast eller franskbrød tilbage, så brug det som materiale: Giv hvert barn et franskbrød og lav skulpturer. Når barnet arbejder i nye materialer, udvikler barnet sin kreativitet, fordi barnet ikke kan gøre som ”man plejer” i materialet. Barnet skal i stedet finde på nye måder at lave skulpturer i franskbrød.

 

  • Barnets interesse

Følg barnet interesse og inddrag det i kreative aktiviteter. I sommeren har Fidget Spinners været et hit: Lav den største Fidget Spinner i pap, tegn formen op som en ramme på et papir, og lad barnet lave noget indenfor rammen eller lav en performance med Fidget Spinners.

 

  • Kreative benspænd

Lars Von Trier’ og Jørgen Leth’ film, ”De Fem Benspænd”, går ud på, at Trier giver Leth regler for hver kortfilm, han laver. På samme måde kan du give barnet regler (eller benspænd) for, hvad barnet skal lave: Lav noget orange, noget kun af tape, lav det samme motiv 20 gange. På den måde udfordrer du barnet til at vove sig ud af sine vaner og tænke nye tanker.

 

  • Smartphones

Tag ud og fotografer, hvad børnene synes er interessant. Rediger derefter i billederne på mobilen. I kan også optage video og redigere sammen. Aktiviteten inddrager børnenes interesse for smartphones på en konstruktiv måde, der, udover at skabe udtryk, udvikler barnets kompetencer til at fotografere og redigere.

 

  • Kreativ klub

Dan en klub, der mødes en gang om ugen og arbejder med noget kreativt, som børnene er med til at bestemme. Sørg for et roligt lokale, hvor der er plads til at spilde maling m.m. Klubbens deltagere kan enten arbejde enkeltvis eller i mindre grupper, hvor de arbejder projektorienteret med dig som guide.

 

  • Kreative invitationer

Læg forskelligt materiale frem et sted i jeres institution, som barnet kan være kreativ med, uden du siger noget til barnet. Sørg for at vælge materiale, der kan bruges på forskellige måder.

 

  • Tema fra undervisning

Støt op om undervisningen i skolen ved at arbejde videre med de temaer, som barnet har i skolen på en kreativ måde.

 

  •  Egne samlinger

Tag på en tur rundt i nærmiljøet, og start jeres egne samlinger, som udstilles i institutionen. Samlingerne kan være gammelt papir, sten, ting med forskellige farver osv.